کالبد شکافی آخرین‌ نسخه‌ی اپلیکیشن گوگل ویژگی‌های احتمالی پیکسل 2 را آشکار می‌کند

کالبدشکافی آخرین نسخه از اپلیکیشن بتای گوگل نشان می‌دهد نسل دوم گوشی‌های پیکسل از ویژگی‌های جدیدی بهره‌مند خواهند بود.