چگونه از خستگی بیش از حد کارمندان پیشگیری کنیم

وقتی درخواست‌ها برای افزایش حجم کاری کارمندان زیاد می‌شود، احتمال خستگی بیش از حد آنها زیاد شده و ممکن است خساراتی داشته باشد.