پژو 3008 وارد ایران شد

تصاویر اولین نمونه از خودروی پژو 3008 وارد شده به ایران، منتشر شد.