سه مورد از پنج اپلیکیشن موبایل تجاری برتر متعلق به مایکروسافت است

استراتژی فعلی مایکروسافت در حوزه‌ی موبایل بر معرفی اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های تجاری جدید است.