سامسونگ در افزایش فروش تلویزیون های کوانتوم دات به مشکل برخورده است

ظاهرا میزان فروش تلویزیون‌های کوانتوم دات سامسونگ کم‌تر از حد انتظارات بوده است.