دانشمندان موفق به ذخیره‌سازی داده‌های نوری به شکل امواج صوتی شده‌اند

گروهی از دانشمندان موفق به ذخیره‌سازی اطلاعات نوری، در قالب امواج صوتی شده‌اند. این یک گام اساسی در مسیر ساخت کامپیوترهای نوری کاربردی است.