۲۸ شهریور: کشف اوتسی، مرد یخی

۲۶ سال پیش در چنین روزی، اوتسی، مرد یخی بعد از حدود ۵۳۰۰ سال از زیر یخ‌های کوه‌های آلپ بیرون آمد. اوتسی کهن‌ترین مومیایی طبیعی یافت‌شده در اروپا است.