کوالکام: در دهه‌ی آینده بیشترین نوآوری در حوزه خودرو خواهد بود

آیا هیجانی را که هنگام در دست گرفتن اولین آیفون تجربه کردید، به خاطر دارید؟ شاید بتوانید این حس را مجددا تجربه کنید؛ البته این بار با سوار شدن در یک خودرو.