نقد فیلم تابستان داغ

فیلم تابستان داغ، اولین ساخته ابراهیم ایرج‌زاد، یک درام اجتماعی است که موفق شد در جشنواره فجر نیز خوش بدرخشد.