سوپراسپرت گرن توریسموی ویژن زاگاتو معرفی شد

شرکت طراحی زاگاتو در حال طراحی نسخه دوم خودروی مفهومی سوپراسپرت زاگاتو ویژن گرن توریسمو است که از خودروی ایزو ریولتا الهام گرفته است.