رهبری کسب و کار به شیوه انعطاف‌پذیر با خوداندیشی

به‌عنوان یک رهبر هوشمند باید با توجه به تغییر شرایط و رفتار کارمندان، سیاست‌های خود را تغییر دهید تا کسب و کار شما با شکست مواجه نشود.