امکان فروش خودروهای لوکس توقیفی فراهم شد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، از فراهم شدن شرایط فروش خودروهای قاچاق در داخل کشور خبر داد.