احتمال ورود استون مارتین به دنیای فرمول یک

بر اساس گزارش‌های موجود، مدیران استون مارتین قصد دارند تا به عنوان تامین کننده‌ی پیشرانه‌، به مسابقات فرمول یک وارد شوند.