۲۷ شهریور: تولد سیستم عامل NeXTSTEP

۲۸ سال پیش در چنین روزی، شرکت نکست اولین نسخه از سیستم‌عامل اختصاصی خود با نام NeXTSTEP را به‌صورت رسمی عرضه کرد.