یاماها به بازار دوچرخه‌های برقی آمریکا وارد می‌شود

یاماها موتور با تولید رده‌ای جدید از دوچرخه‌های برقی مجهز به پیشران کمکی، به بازار این بخش در ایالات متحده قدم می‌گذارد.