گوشی‌های ایسوس که به اندروید اوریو به‌روزرسانی خواهند شد

شرکت ایسوس فهرست گوشی‌های خود را که به اندروید اوریو به‌روزرسانی خواهند شد، منتشر کرده است.