کشف سیاره دوردستی که تمام نور مرئی جو خود را می‌بلعد

مطالعات جدید نشان می‌دهند بیشتر نوری که به سمت سیاره فراخورشیدی WASP-12b حرکت می‌کند، ناپدید می‌شود و این سیاره را به یک غول گازی سیاه تبدیل کرده‌ است.