چگونه در حین کار کردن، باانگیزه و پرانرژی بمانیم

با وجود مسئولیت‌های مختلف و پرهیجان کارآفرینی، باز هم ممکن است گرفتار تکرار شوید و انگیزه خود را از دست بدهید. چاره چیست؟