چگونه از باتری تجهیزات الکترونیک خود در برابر شارژ طولانی مدت محافظت کنیم؟

باتری‌ از مهم‌ترین قطعات تجهیزات الکترونیکی به‌شمار می‌رود که عمر این محصولات و بازدهی صحیح قطعات دیگر به سلامت آنها بستگی دارد.