فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایل ساماندهی می‌شود

به گفته‌ی معاون مرکز ملی فضای مجازی، کلیات ساماندهی فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایل ابلاغ شده و جزئیات فعالیت این شبکه‌ها توسط ۳ نهاد مرتبط در حال تبیین است.