آیا مرسدس بنز باعث تحول در خودروسازی ایران می‌شود؟

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، قرارداد اخیر ایران خودرو با مرسدس بنز آلمان را آغازگر تحولی بنیادین در صنعت خودروی ایران دانست.