هشت فناوری برجسته در نمایشگاه خودروی فرانکفورت

با نزدیک شدن به پایان نمایشگاه خودروی فرانکفورت، به بررسی هشت فناوری برتر ارائه شده در این نمایشگاه می‌پردازیم.