اطلاعات جدیدی از اکشن کم گوپرو هیرو 6 بلک فاش شد

تصاویر جدیدی از گوپرو هیرو ۶ بلک فاش شده است که اطلاعات بیشتری در رابطه با این اکشن کم ارائه می‌دهد.