فناوری خودروهای ایرانی؛ معادل ۳۰ سال قبل

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو از کیفیت خودروهای داخلی انتقاد و تکنولوژی این خودروها را معادل خودروهای دهه ۸۰ میلادی اعلام کرد.