راننده‌ای به شکل صندلی؛ ابتکاری برای مطالعه‌ی فناوری خودران

شرکت خودروسازی فورد با همکاری شرکت ویرجینیا تک، مطالعه جالبی برای بررسی ارتباط خودروهای خودران با عابران پیاده انجام داده است.