دانشمندان در آستانه‌ی ورود به عصر جدیدی از رنگ‌ها هستند

همه به‌خوبی می‌دانیم که حیوانات جهان را بسیار متفاوت‌ با ما می‌بینند. اکنون دانشمندان می‌خواهند جزئیات این تفاوت را درک کنند.