آیا ۵۰۰ میلیون کاربر آیفون می‌توانند گره از کار اپل باز کنند؟

آیفون در حال حاضر ۵۰۰ میلیون کاربر فعال دارد؛ پایگاهی قدرتمند از مشتریان که می‌تواند به‌مثابه یک زرادخانه مخفی، اپل را در میدان تصاحب سهم بیشتری از بازار یاری کند.