آگهی تلویزیونی ساعت اپل با تمرکز بر ویژگی پخش موسیقی از اپل موزیک

اپل اقدام به پخش یک آگهی تلوزیونی برای ساعت هوشمند خود کرده است. این آگهی بر ویژگی‌ پخش موسیقی توسط ساعت هوشمند اپل از سرویس موزیک این شرکت تمرکز دارد.