۲۴ شهریور: تولد موری گل-من و تأسیس بزرگ‌ترین انجمن کامپیوتری جهان

۸۸ سال پیش در چنین روزی، موری گل-من، فیزیکدان آمریکایی و برنده جایزه نوبل فیزیک متولد شد. از دیگر اتفاقات مهم این روز، تأسیس انجمن ACM است.