نیم‌نگاه زومجی: Uncharted: The Lost Legacy

در جدیدترین قسمت از نیم‌نگاه زومجی، این‌بار به سراغ Uncharted: The Lost Legacy، بازی فرعی مجموعه آنچارتد رفته‌ایم و بخشی از این بازی را انجام دادیم.