قد کوتاه ترین کشورهای جهان کدامند؟

در بعضی از کشورها مردم به دلایل مختلف مانند وراثت، ژنتیک، سوء تغذیه و ... دچار کوتاهی قد هستند. برای آشنایی با این کشورها در ادامه همراه کجارو باشید.