نیروی دریایی بریتانیا

نیروی دریایی بریتانیا از چندین طرح مفهومی برای زیردریایی های آینده این کشور، بعد از دهه 50 میلادی قرن حاضر رونمایی کرده است. در سال 2015، نیروی دریایی بریتانیا طرحی مفهومی از ناو جنگی 2050 خود را منتشر کرد. اکنون این نیرو از تیمی از مهندسان انجمن علم و فناوری مهندسی دریایی بریتانیا (UKNEST)، برای ...

نوشته زیردریایی های آینده نیروی دریایی بریتانیا چگونه خواهند بود؟ اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.