بهترین بازی های اندروید و آیفون هفته سوم شهریور 1396

در بهترین بازی‌های اندروید و آیفون هفته سوم شهریور به چند بازی از جمله Noblemen: 1896 و Persian Nights نگاهی انداخته‌ایم.