بررسی بازی ایرانی پسرخوانده

در بازی ایرانی پسرخوانده که برای اندروید عرضه شده است، باید به مقابله با دیگر گروه‌های مافیا بپردازید و با بردن گروه‌های دیگر، به بهترین پسر خوانده تبدیل شوید.