افراد ناموفق به خودشان چه دروغ‌هایی می‌گویند

حقایق و دانستنی‌های بسیاری وجود دارد که به افراد کمک می‌کند تا موفق باشند اما چه دروغ‌هایی آنها را از موفقیت باز می‌دارد؟