مقایسه‌ی فنی؛ AMG پروژه یک در برابر استون مارتین والکری

به نظر می‌رسد با معرفی ابرخودروی پروژه یک و رونمایی از استون مارتین والکری، رقابت جدیدی بین هایپرکارها شروع شده است.