معرفی استارتاپ: بودگا؛ فروشگاهی کوچک در ساختمان‌های بزرگ

استارتاپ بودگا توسط دو مدیر سابق گوگل تأسیس شده است و قصد دارد فروش سنتی را با روش‌های مدرن ترکیب کند.