فریم ۶: از شیطان واقعی در فیلم جن‌ گیر تا افتخارآفرینی ایران در جشنواره فیلم ونیز

در قسمت شِشُم برنامه سینمایی فریم، ضمن مرور مهم‌ترین رویدادهای هفته پیش، حقیقت جالبی را در رابطه با فیلم جن‌ گیر بازگو می‌کنیم.