بورگوارد ایزابلا؛ کوپه‌‌ی الکتریکی آینده

بورگوارد خودروساز قدیمی آلمان که به‌تازگی بازتولید شده است، مدلی مفهومی از یک کوپه‌ی برقی به نمایشگاه خودروی فرانکفورت آورد.