باورهای رایج نادرست در مورد مربیگری در کسب و کار

مربیان و رهبران کسب‌وکار باید با راهنمایی‌های خود نقاط قوت و توانایی‌های کارمندان را ارتقاء دهند و درعین‌حال از تلاش‌های غیر ضروری که اثری در بهره‌وری ندارند، اجتناب کنند.