اپلیکیشن دسکتاپ ترلو برای مک و ویندوز منتشر شد

ترلو ۶ سال پس از آغاز به کار، اپلیکیشن دسکتاپ خود را برای دو پلتفرم مک و ویندوز منتشر کرد.