مدیرانی را استخدام کنید که توانایی جذب نیروهای با استعداد دارند

یکی از فاکتورهای مهم استخدام مدیر برای سازمان، قدرت آن‌ها در انتخاب و جذب بهترین نیروهای کاری و تشکیل تیم است.