سیر تحولات آیفون در یک دهه

سرانجام انتظارها به پایان رسید و اپل امشب از آخرین نسل آیفون رونمایی کرد. اما این محصول بی‌نظیر در ۱۰ سال گذشته، چه تغییراتی به خود دیده است؟