بنیان‌گذار واتساپ برای تأسیس یک مؤسسه‌ی غیرانتفاعی، فیسبوک را ترک می‌کند

برایان اکتون، بنیان‌گذار واتساپ اعلام کرده است که فیسبوک را به قصد تأسیس یک کسب و کار غیر انتفاعی ترک می‌کند.