آخرین عکس‌های کاسینی؛ نزدیک‌ترین نگاه ما به حلقه‌های زحل

کاسینی در ماه‌های منتهی به پایان مأموریتش، برنامه‌های علمی فوق‌العاده‌ای انجام داده است. کاسینی از ماه آوریل بین غول گازی و حلقه‌هایش قرار گرفت و برخی از بهترین عکس‌های خود به زمین را مخابره کرد.