کراس‌اور برقی و مسابقه‌ای جگوار I-PACE، معرفی شد

جگوار از نسخه‎ی مسابقه‌ای خودروی برقی I-PACE و سری مسابقات اتومبیلرانیِ مختص این خودرو، رونمایی کرد.