قبول بلیت از طریق تراشه کاشت شده در بدن انسان در راه آهن سوئد

یکرویک، شرکت راه آهن سوئدی علاوه بر قبول بلیت الکترونیک، بلیت‌هایی را که در تراشه‌ی کاشت شده در بدن مسافران ثبت‌ شده باشد، قبول می‌کند.