شهر و دانشگاه اکستر انگلیس را بشناسید

اکستر یکی از برترین دانشگاه‌های انگلیس است که در شهری به همین نام واقع شده است. برای آشنایی با این دانشگاه همراه کجارو باشید.