سوبارو ایمپرزا ۲۰۱۸ در فرانکفورت رونمایی شد

سوباروی ژاپن در نمایشگاه خودروی فرانکفورت امسال از مدل ۲۰۱۸ ایمپرزا پنج‌در رونمایی کرد.