تلسکوپ فضایی جیمز وب، قوی‌ترین ابزار انسان برای شکار حیات فرازمینی

دانشمندان سال‌هاست که در جستجوی شواهدی از وجود حیات و شرایط سکونت در اقمار یخی همچون  انسلادوس و اروپا هستند. اکنون با نزدیک شدن به زمان آغاز ماموریت جیمز وب، امیدواری‌های زیادی برای اخترشناسان به وجود آمده است.